Voluntarul sanitar

1

Proiectul educativ ” Voluntarul Sanitar” este un program cu caracter opțional și gratuit, organizat în parteneriat cu unitățile școlare ale sectorului trei. Principalul obiectiv este implicarea elevilor în activități utile pentru dezvoltarea lor personală, dezvoltarea spiritului de echipă. Abilitățile ce sunt stimulate și valorizate vin ca o completare a educației de bază, dând plusvaloare cunoștințelor acumulate.

Acum suntem la finalul proiectului şi ne pregătim pentru concursul din iunie.

2  3

4   6

5   7

8   9

10    11

12     13

About Author: Voluntarul de Serviciu