Şcoala de vară

1

Școala de vară este un proiect cu multiple valenţe ce organizează și susține activităţi educative, cluburi tematice, jocuri, toate având ca obiectiv oferirea unei vacanţe active și interesante. Pe lângă acestea sunt organizate diverse jocuri, menite să dezvolte spiritul de echipă, disciplina, spiritul competițional și fair-play-ul. La sfârșitul fiecărei săptămâni sunt premiați cei mai activi voluntari, cu rezultate deosebite și cu o bună participare la activități.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

About Author: Voluntarul de Serviciu