Prim Ajutor

0

         Cursurile de Prim Ajutor se desfășoară într-o atmosferă caldă, de înțelegere și colaborare. Se sudează prietenii bazate pe valori morale puternice. Apare o punte de legătură între generații. Cei mari beneficiază de oportunitatea de a fi instructori și își perfecționează metodele de predare și comunicare, stilul de lucru, abilitățile de concentrare și muncă în echipă.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

About Author: Voluntarul de Serviciu