Me & You & Everyone we know

0

           Proiectul „Me & You & Everyone we know” dezvoltată și pilotează un instrument inovativ, un set de cartoane de lucru, pentru prevenirea și combaterea formelor de violență din mediul școlar.
            Scopul proiectului se referă la crearea unui context de informare, educare și sensibilizare a elevilor cu privire la respectarea drepturilor omului și combaterea violenței, adresate prin intermediul activităților de educație non-formală.
            Tematica acestui program se axează pe formarea și dezvoltarea unor abilități socio-emoționale, ce pornesc de la identificarea propriilor emoții și care pot contribui la recunoașterea situațiilor și comportamentelor cu potențial de risc, identificarea și construirea celor mai potrivite soluții la nivel individual. Toate acestea se realizează sub umbrela mesajelor de toleranță și acceptare a diferențelor individuale, contribuind la reducerea unor tipuri de discriminare ce se regăsește în rândul adolescenților.
             Proiectul are o mare contribuție la o mai bună înțelegere a dimensiunii de gen și a egalității de șanse între fete și băieți, prin prezentarea, analizarea și identificarea de soluții comune pe anumite situații de risc ce se pot regăsi în comunitate.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

About Author: Voluntarul de Serviciu