Măsuri simple de acordare a Primului Ajutor

4

Elevii instituţiilor de învaţamânt preuniversitar şi universitar și-au însușit cu succes cunoștințele teoretice și practice necesare  desfăşurării corespunzătoare a activităţilor specifice Primului Ajutor.                                                                                                                 Informaţia şi practica sunt ingredientele cursurilor desfășurate la societăţile comerciale, organizaţiile cetăţeneşti de cartier, etc.

 

 

etc1 2 3  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

About Author: Voluntarul de Serviciu