Educaţia pentru sănătate

0

Educaţia pentru sănătate este un drept al omului şi o obligaţie a societăţii. Are un rol preventiv (de instrucţie a populaţiei pentru prevenirea îmbolnăvirilor) şi unul constructiv (de realizare a adeziunii opiniei publice în favoarea sănătăţii). Putem considera educaţia pentru sănătate ca fiind o componentă a instrucţiei generale, o ramură a culturii umane, cu rol în influenţarea modului de viaţă. La fel ca în celelalte ramuri ale culturii, trebuie să deţină un fond teoretic susţinut de un material adecvat cu caracter educativ şi cu aplicabilitate practică.

1 2

45

About Author: Voluntarul de Serviciu