Diversitate & toleranță

00

Am discutat despre diversitate, acceptare, toleranță și integrare. Sunt noțiuni profund integrate în viața tinerilor. Fac diferența între ele și le aplică exact acolo unde trebuie. Valorile lor morale se bazează pe respectul față de adevăr. Știu să accepte opinii diferite de cele proprii. Știu să trăiescă în condițiile diversității, cu responsabilitate și într-o manieră constructivă. Toți au bine dezvoltat simțul propriei valori și stima de sine le este ridicată. Au multe exemple personale pe care m-am bucurat să le cunosc și pe care le-au relatat cu maximă siguranță.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

About Author: Voluntarul de Serviciu