DBT – Construcţia de caz

0

Adunarea materialelor, selectarea informaţiei, este partea creativă a pregătirii cazurilor în dezbateri. Prin documentare ne dezvoltăm abilităţi de gândire critică, învăţăm să adresăm întrebări pertinente, să operăm eficient cu date, să ne formăm opinii inteligente. Dovezile au un rol foarte important în construcţia de caz şi în procesul de persuasiune. Ele sunt partea de substanţă a cazului.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

About Author: Voluntarul de Serviciu